V tomto dokumentu naleznete komplexní informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost Maron CZ s.r.o., se sídlem Teplárenská 601/7, Malešice,108 00 Praha 10, IČ: 25626795, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 55985

za účelem uzavření vzájemné smlouvy 

na cokoli ze sortimentu našich služeb prezentovaných na webové stránce www.maron.cz.

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je: 

společnost Maron CZ s.r.o.
IČO: 25626795
se sídlem Teplárenská 601/7, Malešice,108 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 55985
email:     info@maron.cz.

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány? 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

Veškeré vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě oprávněného zájmu a pro účely uzavření a plnění vzájemné smlouvy, abychom zajistili všechna naše i vaše práva a povinnosti. Vaše údaje pak můžeme také v nezbytně nutné míře zpracovávat na základě povinností, které nám ukládá zákon.

Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme v minimálním možném rozsahu po dobu až 10ti let pro splnění našich zákonných povinností (zejména z titulu zákonných požadavků na účetní a daňové evidence), pro účely přímého marketingu tedy možného oslovení vás, jakožto stávajících zákazníků, s naší novou nabídkou, zpracováváme vaše kontaktní údaje nejdéle 2 roky od uzavření smlouvy. Údaje z vámi vyplněného kontaktního formuláře zpracováváme na základě oprávněného zájmu nejdéle po dobu 1 roku. Pokud do té doby nedojde na základě vzájemné komunikace k zahájení úkonů vedoucích k uzavření vzájemné smlouvy, budou údaje smazány.

Pokud máte zájem o informace o našich službách a produktech a udělíte nám souhlas se zpracováním údajů pro zasílání obchodních sdělení, budeme takto získané údaje zpracovávat výhradně pro účely uvedené v souhlasu nejdéle 10 let od jeho udělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v těchto podmínkách nebo formou odhlášení se z odběru na odkazu ze zaslaného obchodního sdělení. 

Při zpracovávání vašich osobních údajů za výše uvedenými účely nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od vás, a to na základě vašeho výslovně projeveného zájmu o naše zboží a služby a při návštěvě našich webových stránek nebo profilů sociálních sítí, a to v rozsahu: 

 • jméno a příjmení;
 • telefonní číslo;
 • e-mail;
 • fakturační adresa;
 • místo montáže nebo dodání;
 • soubory cookie (v rozsahu vámi uděleného souhlasu);
 • informace z profilů na sociálních sítích.

SOUBORY COOKIE

Na našich webových stránkách využíváme také soubory cookie, které vyjma tzv. nezbytných cookie můžeme zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Nezbytné neboli technické cookies jsou takové, které jsou potřeba pro správnou funkčnost našich webových stránek. Pro jejich využití nepotřebujeme váš souhlas.

Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo vzít zpět prostřednictvím odkazu Nastavení Cookies v zápatí našich webových stránek. 

Níže naleznete jednotlivé kategorie využívaných cookies dle zpracovatelů.

Zdroj

Cookies

Typ

Trvání

Více informací

Google Ads

_gads

Marketingové

13 měsíců

ODKAZ

Google Analytics

_gac_

Analytické

90 dnů

_ga

Analytické

2 roky

_gid

Analytické

1 den

_gat

Analytické

1 minuta

_gcl_

Analytické

90 dnů

Facebook

_fbc

Marketingové

3 měsíce

ODKAZ

_fbp

Marketingové

Seznam a jeho služby (Sklik, Zbozi...)

sid

Marketingové

1 měsíc

ODKAZ

udid

Marketingové

Hotjar

_hjFirstSeen

Analytické

30 minut

ODKAZ

_hjIncludedInPageviewSample

Analytické

2 minuty

_hjAbsoluteSessionInProgress

Analytické

30 minut

_hjIncludedInSessionSample

Analytické

2 minuty

_hjSessionUser

Analytické

1 rok

_hjSession_

Analytické

30 minut

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA

Nutné

6 měsíců

 

YouTube

YSC

Analytické

Návštěva

ODKAZ

VISITOR_INFO1_LIVE

Analytické

6 měsíců

yt-remote-device-id

Analytické

trvalé

yt-remote-connected-devices

Analytické

trvalé

Ecomail

_sp_id.cbac

Marketingové

Návštěva

ODKAZ

_sp_ses.cbac

Marketingové

Návštěva

 

Shromážděné cookie soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Google reCAPTCHA, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Službou YouTube, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • službou Facebook Pixel, provozované spol. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • Službou Hotjar, provozované společností Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Flor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta 
 • Službou Ecomail, provozované společností ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 223183

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

Dále k těmto údajům může mít přístup: 

 • společnost Corporate Publishing, s.r.o., U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ: 27885453, 
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje? 

Můžete si být naprosto jisti, že s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. 

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?  

Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti se zajištěním smluvního plnění předány v nezbytné míře ke zpracování třetím stranám, a to na základě vzájemně uzavřených zpracovatelských smluv, aby zůstala zachována kompletní ochrana vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu, a to zejména:

 • obchodním zástupcům,
 • dodavatelům montážních služeb,
 • přepravním a logistickým dodavatelům,
 • společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 223183 (poskytovatel služeb automatických odpovědí a rozesílání obchodních sdělení),
 • společnosti Corporate Publishing, s.r.o., U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ: 27885453, (marketingové a konzultační služby) a dalším.

O aktuálním seznamu využívaných zpracovatelů se můžete informovat na e-mailu info@maron.cz.

6. Jaká máte práva k vašim osobním údajům? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy; 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají;
 • právo na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci. 

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na kontakty uvedené v tomto memorandu. 

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více? 

Pro dotazy prosíme pište na email: info@maron.cz.

Tento web využívá cookies

Využíváme soubory cookies, aby pro vás prohlížení našich stránek bylo co nejpohodlnější. Cookies nám slouží pro zlepšování našich služeb a zároveň vám díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti